บิ๊กโจ๊ก ขยับขึ้นรอง ผบ.ตร. ตามคาด!!!

เวลา 16.00 น.29 สิงหาคม 2565 การประชุม ก.ตร.พิจารณาแต่งตั้งระดับ รองผบ.ตร.จนถึง ผบก. วาระประจำปี 2565 แยกเป็นระดับ รองผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 13 ตำแหน่ง รองผบช.ว่าง 36 ตำแหน่ง และผบก.ว่าง 77 ตำแหน่ง ระดับ รองผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผบ.ตร. ลูกชาย พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตผบ.ตร. ลูกหม้องานปราบปรามยาเสพติด อดีตผบช.ปส. อาวุโส ลำดับ 1 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร.อดีต ผบช.ก. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วยผบ.ตร.นรต.รุ่น 41 สายตรง ผบ.ตร. และนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาตร. และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผบ.ตร. นรต.รุ่น 47 ที่โชว์ผลงานหลายด้านที่เป็นนโยบายรัฐบาลและตร.

ผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. นรต.รุ่น 43 มือทำงานนโยบาย ลำดับ 1 เลื่อนขึ้น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต. (นรต.42) น่าจะขยับขึ้น เพื่อเปิดตำแหน่ง ผบช.รร.นรต. พล.ต.ท.กรชัย คล้ายคลึง ผบช.สอท. นรต.รุ่น 41 พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ศพฐ.ตร. นรต.รุ่น 41 พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. นรต.รุ่น 50 อดีต ผบก.191 พล.ต.ท.สุรพล ชัยจันทร์ ผบช.กมค. เป็น รองจตช. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจตช.เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร.

ระดับ ผบช. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 41 สายตรง ผบ.ตร. ผลิกโผ “ตัวเต็ง” เป็น ผบช.น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 38 พล.ต.ท. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ.เป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 39 สายตรงนายกฯ อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 นรต.รุ่น 38 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 สายตรงนายกฯ อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสเสถียร ผบช.ภ.7 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส. นรต.รุ่น 42 สายตรง ผบ.ตร. ขยับเป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภาค 9 นรต.รุ่น 38 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิพลสารณชัย ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช (นรต.50) ผบช.ก. สมัครใจอยู่ที่เดิมเพื่อพัฒนาวางระบบของหน่วย

พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. เป็น ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบช.ส. พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.สยศ. เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผบช.สตม.เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองผบช.สกพ. เป็น ผบช.ก.ตร. พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผบช.ภ.7 เป็น ผบช.สยศ. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผบช.น. เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผบช.ก.นรต.รุ่น 40 ที่ถูกวางตัวลงมาเป็น ผบช.สอท. พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น. นรต.รุ่น 40 หน้าห้อง ผบ.ตร.เข้ามาเป็น ผบช.รร.นรต.